Algemene Leveringsvoorwaarden

Identiteit van de ondernemer

V.O.F. van Wijk Fiets en Onderhoud

Willemsparkweg 181H

1071HA Amsterdam

Telefoonnummer: +31(0)20-6622380

Bereikbaar: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8:30-18:00 uur, zaterdag 9:00-17:00 uur

E-mailadres: info@fietsenonderhoud.nl

KvK-nummer: 70428255

BTW-identificatienummer: 858314253B01

IBAN-nummer: NL31INGB0008121272


1 Algemeen

1.1 Op al onze leveringen en diensten zijn de volgende verkoop-, betalings- en leveringsvoorwaarden van toepassing.

1.2 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


2 Prijzen

Alle prijzen zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.


3 Verzendkosten

3.1 Voor verzending van de kleding brengen wij portokosten in rekening.

3.2 De bijdrage aan de portokosten verschilt per product en is afhankelijk van de omvang en/of het gewicht van het bestelde.

Brievenbuspakket tot 2 kg (maximum formaat: 38 x 26,5 x 3,2 cm) € 3,95

Pakket pakket tot 10 kg (maximum formaat: 100 x 50 x 50 cm) € 6,95

Pakketten vanaf 10 kg (maximum formaat: 176 x 78 x 58 cm) € 12,95

Fietsen kunnen wij verzenden maar wij raden u aan deze persoonlijk te komen afhalen i.v.m. afmontage en de juiste afstellingen.

3.3 Afhankelijk van het aantal artikelen/volume verzenden wij uw bestelling in een envelop of pakket. Buiten Nederland gelden andere tarieven.


4 Betaling

4.1 Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van uw bestelling en de totale kosten, inclusief verzendkosten.

4.2 Elke bestelling wordt geleverd na betaling. U kunt betalen:

- direct en online middels iDEAL.

- middels een overschrijving via bank- of girorekening.

4.3 U ontvangt een bevestiging per e-mail als uw betaling binnen is.


5 Levering

5.1 Alle artikelen worden binnen 2 werkdagen, na ontvangst van de betaling aangeboden voor verzending.

5.2 Mocht om een bepaalde reden levering binnen 5 werkdagen niet mogelijk zijn, dan wordt per mail contact met u opgenomen.

5.3 Er wordt per e-mail een bevestiging van verzending naar u verzonden.

5.4 Leverering gebeurt in de regel binnen 3 dagen na aanbieding, mits het afleveradres binnen Nederland is.

5.5 Alle producten zijn in principe uit voorraad leverbaar. Mocht het echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is dan wordt u hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht. Indien van Wijk Fiets en Onderhoud uw bestelling binnen 30 dagen niet dan wel slechts gedeeltelijk kan uitvoeren, wordt u hiervan op de hoogte gesteld en heeft u de mogelijkheid de bestelling kosteloos te annuleren.

5.6 Wij zijn niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden of verlies of beschadiging door de vervoerder.


6 Retourneren en ruilen

6.1 Wij doen er alles aan om u een perfect product te leveren. Bent u desondanks niet tevreden met (een deel van) uw bestelling, dan kunt u deze artikelen binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling retourneren. Neemt u hierover schriftelijk contact met ons op.

6.2 U krijgt het volledige orderbedrag gecrediteerd nadat totdat wij het product daadwerkelijk ontvangen hebben, of u bewijs heeft geleverd dat u het product hebt teruggestuurd. Alleen de verzendkosten zijn voor uw eigen rekening.

6.3 Er wordt niet teruggenomen als:

• het product niet in originele staat is.

• de verpakking stuk of manco is.

• kleding gedragen en/of gewassen is en artikelen zichtbaar gebruikt zijn.

• u zelf heeft getracht een gebrek te herstellen.

• u de gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.

6.4 Indien u een (deels) verkeerde bestelling heeft ontvangen zal van Wijk Fiets en Onderhoud zorgen voor het alsnog verzenden van de juiste artikelen.

6.5 De retour voorwaarden zijn alleen van toepassing op landen binnen de Europese Unie (EU). Buiten de Europese Unie gelden andere retour voorwaarden.


7 Aansprakelijkheid

7.1 De afgeleverde artikelen bezitten die eigenschappen die u op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Eventuele klachten kunt u telefonisch of per mail aan ons voorleggen.

7.2 De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. van Wijk Fiets en Onderhoud is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.

7.3 Wij zijn niet verantwoordelijk voor tik- en zetfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door van Wijk Fiets en Onderhoud zo spoedig mogelijk worden aangepast.

7.4 Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.


8 Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft van Wijk Fiets en Onderhoud in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat wij tot enige schadevergoeding verplicht zijn, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.


9 Privacy-statement

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door van Wijk Fiets en Onderhoud gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.


10 Vragen en suggesties

Wij streven natuurlijk naar tevreden klanten. Mocht u vragen, klachten of suggesties hebben over onze producten en/of dienstverlening dan worden wij daar graag telefonisch (020-6622380) of per e-mail (info@fietsenonderhoud.nl) van op de hoogte gebracht.


11 Geschillen

11.1 Op overeenkomsten tussen van Wijk Fiets en Onderhoud en de consument waarop deze algemene leveringsvoorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank in de provincie Noord-Holland.